เป็นผู้ผลิตที่มีชำนาญการกว่า 20 ปี​
บริษัท SSG หล่อพระพุทธรูปเป็นบริษัท ที่รับงานสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2000 ตั้งอยู่บนเนื้อที่16ไร่ อยู่ที่เมืองหลวงปักกิ่งนั่งรถจากสนามบินปักกิ่งมาถึงที่บริษัทใช้เวลาประมาณ
...
2017.9.20
เป็นผู้ผลิตที่มีชำนาญการกว่า 20 ปี​1
บริษัท SSG หล่อพระพุทธรูปเป็นบริษัท ที่รับงานสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่  บริษัทก่อตั้งเมื่อปี  2000    ตั้งอยู่บนเนื้อที่16ไร่  อยู่ที่เมืองหลวงปักกิ่งนั่งรถจากสนามบินปักกิ่งมาถึงที่บริษัทใช้เวลาประมาณ
...
2017.9.22
เป็นผู้ผลิตที่มีชำนาญการกว่า 20 ปี​2
บริษัท SSG หล่อพระพุทธรูปเป็นบริษัท ที่รับงานสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2000 ตั้งอยู่บนเนื้อที่16ไร่ อยู่ที่เมืองหลวงปักกิ่งนั่งรถจากสนามบินปักกิ่งมาถึงที่บริษัทใช้เวลาประมาณ
...
2017.9.20
ข้อมูล บริษัท
///
บริษัท SSG หล่อพระพุทธรูปเป็นบริษัท ที่รับงานสร้างพระพุทธรูปขนาดใหญ่ บริษัทก่อตั้งเมื่อปี 2000 ตั้งอยู่บนเนื้อที่16ไร่ อยู่ที่เมืองหลวงปักกิ่งนั่งรถจากสนามบินปักกิ่งมาถึงที่บริษัทใช้เวลาประมาณ
...
เพิ่มเติม
บริษัท SSG หล่อพระพุทธรูป
ที่อยู่: 344ถนนพหลโยธินเขตจตุจักร กรุงเทพฯ 
เบอร์โทรติดต่อ:064-4478699
Email: ssglbuddha@gmail.com